Romantik Paris - Svatební šaty

Formální náležitosti

Volba příjmení manželů

  • Snoubenci jsou povinni při uzavření manželství zvolit svá příjmení
  • Většinou si snoubenci volí za společné příjmení příjmení snoubence
  • Je možné si zvolit za společné příjmení i příjmení manželky
  • Snoubenci si mohou také ponechat příjmení vlastní s tím, že společně prohlásí, které z příjmení bude příjmením společných dětí
  • Je také možné, aby kterýkoli z manželů spolu se společným příjmením i nadále používal na druhém místě i své původní. Bylo li předchozí příjmení složeno ze dvou příjmení, může být na druhém místě užíváno a uváděno jen jedno z nich.

Předmanželská smlouva:

Předmanželská smlouva upravuje budoucí majetkové poměry v manželství. Definuje ji občanský zákoník v 143a a 147. Je nutné aby byla uzavřena notářským zápisem.

Předmanželskou smlouvou lze upravit vlastnictví věcí, který by jinak byly součástí bezpodílového spoluvlastnictví. Smlouva může zúžit nebo naopak rozšířit společný majetek manželů.


Copyright ©2010, Romantik Paris s.r.o., všechna práva vyhrazena
Design a development: Lumen Media
Potíže s prohlížením stránky? Kontaktujte webmastera.
XHTML /CSS
design by Lumenstudio