Romantik Paris - Svatební šaty

Formální náležitosti

Žádost o uzavření manželství

První kroky snoubenců by měly vést na matriku příslušného místního či městského úřadu, pro vyřízení veškerých formálních náležitostí spojených s uzavřením manželství. Jedná se především o vyplnění dotazníku k uzavření manželství který obdržíte přímo na matrice.

K dotazníku je nutné přiložit tyto doklady:

 • Rodný list
 • Doklad o státní příslušnosti
  • občanský průkaz, průkaz vojáka z povolání, český cestovní pas
 • Potvrzení trvalého pobytu
  • nahrazuje občanský průkaz
 • Potvrzení rodinného stavu
  • nahrazuje občanský průkaz
  • rozvedení předkládají soudní rozhodnutí o rozvodu či rozluce společně s doložkou o právní moci soudního rozhodnutí
  • ovdovělí: úmrtní list zemřelého

V případě, kdy je jeden ze snoubenců rozvedený před 31. 12 1949 potřebujete: soudní rozhodnutí o rozluce společně s doložkou právní moci

V případě, kdy je rozvod vysloven cizím soudem a jeho rozsudek není platný na území ČR potřebujete: rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR o uznání rozsudku

Rozhodnutí nejvyššího soudu ČR není zapotřebí v případě že rozvod českých občanů provedly úřady státu, s nímž má ČR podepsanou smlouvu o právní pomoci


Správní poplatky

V některých případech je nutné počítat s uhrazením správních poplatků. Jedná se o svatby mezi českými občany a cizinci. Uvádéme zde výňatek ze sazebníku správních poplatků zák. č. 368/1992 Sb. o správních poplatcích ve znění pozdějších předpisů:

Výše správních poplatků:

1.000,-
správní poplatek za svatební obřad konaný mimo úředně stanovené doby a úředně stanovenou místnost
2.000,-
při uzavření manželství mezi snoubenci, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území ČR
3.000,-
při uzavření manželství mezi snoubenci, nemají-li trvalý pobyt na území ČR

Copyright ©2010, Romantik Paris s.r.o., všechna práva vyhrazena
Design a development: Lumen Media
Potíže s prohlížením stránky? Kontaktujte webmastera.
XHTML /CSS
design by Lumenstudio